Punya Thithi Schedule

Devi Navarathri & Sai Baba 100th Punyathithi Schedule
Oct 9th 2018 To Oct 18th 2018

10/9/2018 Tuesday – 10/18/2018 Thursday
6:00 – 8.00 am Kakad Aarthi, Nitya Aradhana, Abhishekam & Alankaram;
7:00 – 7:30 am Sri Chakra Sahita Sri Sainatha 1008 Kalasa Nitya Aradhana;
12:00 Noon Madhyahna Aarthi
6:00 – 6:30 pm Nitya Aradhana (Yagasala)
6:00 pm Dhoop Aarthi
6:45 – 8:00 pm Sri Lalitha Sahasranama Astotram & Kadgamala Vidhana Kumkumarchana, Mahishasura Mardhini Stotra Parayan, Maa Amba Gowri Aarthi
8:30 pm Shej Aarathi

DAY 1 : 10/9/2018 Tuesday Sri Balatripura Sundari Devi Alankaram
7:00 – 11:30 am Yagasala Pravesam; Guru Prarthana; Ganapathi Puja; Punyahavachanam; Raksha Bandhanam & Mandapa Aradhana; Sri Chakra Sahita Sri Sainatha 1008 Kalasa Sthapana & Agni Pratishtapana; For Ishta kamya Siddi, Astavidha Dravya Sahita Lakshmi Ganapathi Pashupatha Yagnam & Vastu Havan; Parivara Devatha Havan; Purnahuthi & Prasad

DAY 2 : 10/10/2018 Wednesday Sri Gayathri Devi Alankaram
7:00 – 11:00 am For Udyoga (Employment) and Dhana (Wealth) Siddi, Khubera Pashupatha Yagnam & Gowri Ashtothara Satanama Havan; Parivara Devatha Havan; Purnahuthi & Prasad

DAY 3:10/11/2018 Thursday Sri Lalitha Devi Alankaram
7:00 – 11:00 am For Lakshmi Siddhi 5 Kamalathmaka Mantra Samputitha Sri Lakshmi Pashupatha Yagnam and Sri Lakshmi Narasimha Karavalambha Stotra Havan; Parivara Devatha Havan; Purnahuthi & Prasad
6:00 to 6 pm Sai Nama sankirtanam
6:45 to 8 pm Rathostavam

DAY 4: 10/12/2018 Friday Sri Dhanalakshmi Devi Alankaram
7:00 – 11:00 am For Navagraha Dosha nivaran, Navagraha Pashupatha Yagnam & Kanakadhara Stotra Havan; Parivara Devatha Havan; Purnahuthi & Prasad
2:00 – 9:00 pm Satcharitra Parayanam

DAY 5: 10/13/2018 Saturday Sri Shakambari Devi Alankaram
7:30 -11:30 am For Akala Mruthyu Nivaran and Arogya, Aishwarya Abhivridhi, Sri Mahamrutyunjaya Pashupatha Yagna and Sri Bramarambhashtaka Havan; Parivara Devatha Havan; Purnahuthi & Prasad
2:00 – 3:00 pm Yedurukolu
3:00 – 5:30 pm Srinivasa Kalyanam in collaboration with Hindu Temple of Atlanta

DAY 6: 10/14/2018 Sunday Sri Saraswathi Devi Alankaram
7:00am 12:00pm “For Manobhishta Siddi, Sri Chandi Havan; Parivara Devatha Havan; Purnahuthi & Prasad”
9:30 – 11:00 am Aksharabhyas
2:00 – 3:00 pm Saraswathi Puja
3:00 – 4:30 pm Harikatha in English by Sri Vikas Atchutharamaiah
4:30 – 5:30 pm Saraswathi Puja

DAY 7: 10/15/2018 Monday Sri Annapoorna Devi Alankaram
7:00 – 11:00 am “For Vidhya Abhivrudhi, Sri Maha Saraswathi Samputitha Saraswathi Pashupatha Yagnam and Sri Panduranga Ashtaka Havan; Parivara Devatha Havan; Purnahuthi & Prasad”
4:00 – 8:00 pm Rudrabhishekam in collaboration with Shiv Mandir of Atlanta.

DAY 8: 10/16/2018 Tuesday Sri Durga Devi Alankaram
7:00 – 11:00 am For Kala Sarpa, Kuja (Mangala) Dosha Nivrithi and Vivaha Siddhi , Santhana Vrudhi, Sri Subrahmanya Pashupatha Yagnam and Bhavanai Ashtaka Havan; Parivara Devatha Havan; Purnahuthi & Prasad
8:00 – 9:00 pm Koumari Pooja And Suvasini Pooja
9:30 – 10:00pm Mahishasura Mardhini Stotra Parayan, Maa Amba Gowri Aarthi
9:00 or 9:30pm Shej harathi

DAY 9: 10/17/2018 Wednesday Sri Mahishasuramardini Alankaram
7:00 – 11:00 am For Sarva Karya Siddi, Sri Manyu Pashupatha Yagnam and Sri Ashta Lakshmi Stotra Havan; Parivara Devatha Havan; Purnahuthi & Prasad

DAY 10: 10/18/2018 Thursday Sri Raja Rajeshwari Devi Alankaram
6:00 – 6:30 am Kakad Aarthi
6:30 – 8.00 am For Guru Anugraham and Sakal papanivrithi Ki Sri Dattatreya and Sai Baba Ashtothara Shatanama Havan and Durgashtaka Havan; Parivara Devatha Havan;
8.00 – 8:30 am Maha Purnahuti
8:30 – 12:00 pm Sri Sai Baba 1008 Kalasa Abhishekam
12:00 – 1:00 pm Alankaram
1:00 pm Sri Sai Baba Archana
1:30 pm Madhyahna Aarthi
2:30 pm 2 Minutes Silence in Observance of Baba Samadhi
2:45 – 5:30 pm Sai Vratam
6:00 pm Dhoop Aarthi
6:30 – 7:30 pm Pallaki Seva/Shami Puja
7:30 – 10:00 pm Pushparchana (By Devotees)
10:00 pm Community Archana
10:30 pm Shej Aarthi