Sri Shirdi Sainatha 11th Pratishtapana Varshikotsavam

NASSTA Singing competition 2020 – winners
NASSTA Drawing competition 2020 – winners

Temple 11th Anniversary

Program Highlights: March 13, 2020 to March 15, 2020

  • SAI LAXAMI GANAPATHI, MANYU SUKTHA, SRI DURGA SUKTHA
  • SRI RUDRA, SRI SAI BABA ASHTOTTARA AND SRI GURU DATTA HAWANS
  • SAI ABHISHEKAM & PUSHPA ARCHANA TO BABA PADHUKAS

Program

03/13/2020 Friday
6:00AM8:00AMKakad Aarthi, Sri Sai Baba Abhishekam
8.30AM9.30AM Yagasala Pravesham , Ganapathi Pooja, Punyahavachanam, Acharyadi Ritvikvarnanam & Parivara Devatha Sametha, Sainatha 108 Kalasha Sthapana Aradhanam
9.30AM11.00AM SRI LAXMI GANAPATHI, MANYU SUKTHA & PARIVARA DEVATA HAWAN
11:00AMPOORNAHUTI
12 NoonMadhyana AarthI
6:00 PMDhoop Aarthi
7:00PM8:00PM LALITHA SAHASRA NAMA PARAYANAM, LAKSHMI ASTOTTARA NAMA PARAYANAM
9.00PMShej Aarthi
03/14/2020 Saturday
6:00AM8:00AMKakad Aarthi, Sri Sai Baba Abhishekam
8:30AM11:00AMGanapathi, Sri Sainatha 108 Kalasha & Parivara Devatha, Aradhanam, SRI RUDRA & SRI DURGA SOOKTA HAWAN
11:00AMPOORNAHUTI
12NoonMadhyana Aarthi
3:00PM5:30PMTRICHA SOWRAM ARUNA PARAYANA SAHITHA, SURYANAMASKARAM
6:00PMDoop Aarthi
7:00PM 8:30PM VISHNUSAHASRANAMA & DAKSHINAMURTY STOTRA, PARAYANAM
9.00PM Shej Aarthi
03/15/2020 Sunday
6:00AMKakad Aarthi
6.00AM8.30AMGanapathi, Sri Sainatha 108 Kalasha & Parivara Devatha, Aradhanam, SRI SAI BABA ASHTOTTARA SHATA NAMA, HOMAM, SRI GURU DATTATREYA ASHTOTTARA SHATA, NAMA HAWAN
8.45AM9:30AMMaha Purnahuti
10.00AM11:30AMSri Shirdi Sai Baba Ashtothara Shatha Kalasabhishekam (108 Kalasas)
10:30AMDATTATREYA ABHISHEKAM
12:00PM1:00PMAlankaram & Archana
1:00PMMadhyahna Arathi
3.00PM5.30PMSRI SAI VRATAM
6:00PMDoop Aarthi
6:30PMPallaki Seva
7.30PM10.00PMSri Sainatha Pushparchana
10:00PMCommunity Archana
10:30PMShej Aarthi

Sponsorship Form

This Form has no fields.