Sri Shirdi Sainatha 10th Pratishtapana Varshikotsavam

Temple 10th Anniversary

Program Highlights: March 14, 2019 To March 16, 2019

  • Sai Laxmi Ganapathi, Sri Lalitha Sahasranama Stotra
  • Sri Durga SooktaNakshtra (27 Stars)
  • Sri Rudra, Sri Sai Baba Ashtottara And Sri Guru Datta Hawans
  • Sai Abhishekam & Pushpa Archana To Baba Padhukas

Kids Competitions

Winners6 – 9 yearsgroup
RankFirstnameLastname
1TejasVaradarajan
2TanviSanevelly
3AdyaSaravanan
Winners10 – 14 yearsgroup
RankFirstnameLastname
1AlekyaDharmavaram
2SrimayiKukkadapu
3BorniniChandra

Sponsorship Form

This Form has no fields.