Gurupurnima Celebrations

Program Details : On July 13th from 6:00am to 9:30pm

  • GURU STOTRA HAVAN, SRI SAINATAHA & DATTATREYA HAVAN, PARIVARA DEVATA & NAVAGRAHA HAVAN
  • MAHA ABHSHEKAM & PALKI SEVA
  • SAI VRATAM & SRI GURU PADHUKA PUJA, GURUSTOTRA PARAYANAM, COMMUNITY ARCHANA

Sponsorship Form


    
     
   

* Shradda & Saburi (Faith & Patience) *